Skip to main content

Skautský oddíl Hlubina

Frýdek-Místek

Pojedeš s námi na konci srpna 2024 tábor? Máme pro tebe informace.

Nejnovější články

O oddílu

Oddíl Hlubina byl založen v roce 2023. Naše oddílová činnost se opírá o skautské zásady a křesťanské principy, které se snažíme promítnout do každodenního života.

Máme rádi přírodu a rádi ji objevujeme. Využíváme každou příležitost, abychom se dostali do přírody a prozkoumali její krásy. Zároveň se snažíme vzdělávat naše členy o tom, jak se o ni pečovat a jak s ní zacházet šetrně. Toto všechno děláme s vědomím, že příroda je nám důležitá a že je na nás, abychom se o ni starali.

Naše oddílové aktivity jsou vždy plné zábavy a dobrodružství. Využíváme různé způsoby, jak podporovat kreativitu a tvořivost našich členů. Učíme je, jak spolupracovat, jak přemýšlet kreativně a jak se bavit. Věříme, že když se bavíme, dokážeme se lépe učit a více se rozvíjet.

Při našich aktivitách se snažíme podporovat dobré mezilidské vztahy, které jsou založené na úctě, důvěře a lásce. Naše členy učíme, jak být samostatní a zodpovědní, což jsou dovednosti, které budou pro ně užitečné v celém životě.

Plánované akce

7.-8. června
Minipuťáček – ZRUŠENO
24.–31.8.
letní tábor
Skautský oddíl Hlubina je součástí celosvětového skautského hnutí skrze Dorostovou unii. Unie jako nezisková organizace pracuje s dětmi, mládeží a vedoucími od roku 1999. Základem práce s dětmi je po staletí prověřená skautská výchovná metoda.

ale ti, kdo očekávají na Hospodina, nabývají nové síly, vznášejí se na křídlech jako orli; běží, a neunaví se, chodí, a neochabnou.

Izajáš 40:31Bible

Stane se vaše dítě skautem?

Kontakt

Máte nějakou otázku? Chcete se dozvědět víc informací o skautu? Chcete se stát členem? Neváhejte nás kontaktovat.

 • Vedoucí oddílu:
  Marek Moškoř
  info@skauthlubina.cz
 • Kdy a kde:
  každý pátek 16.00
  Václava Talicha 2266
  738 01 Frýdek-Místek