Skip to main content

Skautský oddíl Hlubina

Frýdek-Místek

Nejnovější články

O oddílu

Oddíl Hlubina byl založen v roce 2023. Naše oddílová činnost se opírá o skautské zásady a křesťanské principy, které se snažíme promítnout do každodenního života.

Máme rádi přírodu a rádi ji objevujeme. Využíváme každou příležitost, abychom se dostali do přírody a prozkoumali její krásy. Zároveň se snažíme vzdělávat naše členy o tom, jak se o ni pečovat a jak s ní zacházet šetrně. Toto všechno děláme s vědomím, že příroda je nám důležitá a že je na nás, abychom se o ni starali.

Naše oddílové aktivity jsou vždy plné zábavy a dobrodružství. Využíváme různé způsoby, jak podporovat kreativitu a tvořivost našich členů. Učíme je, jak spolupracovat, jak přemýšlet kreativně a jak se bavit. Věříme, že když se bavíme, dokážeme se lépe učit a více se rozvíjet.

Při našich aktivitách se snažíme podporovat dobré mezilidské vztahy, které jsou založené na úctě, důvěře a lásce. Naše členy učíme, jak být samostatní a zodpovědní, což jsou dovednosti, které budou pro ně užitečné v celém životě.

Plánované akce

1. ledna
výprava Ondřejník
1.–4. 2024
zimní chata
26.–27.4.
Biblická stezka
24.–31.8.
letní tábor
Skautský oddíl Hlubina je součástí celosvětového skautského hnutí skrze Dorostovou unii. Unie jako nezisková organizace pracuje s dětmi, mládeží a vedoucími od roku 1999. Základem práce s dětmi je po staletí prověřená skautská výchovná metoda.

ale ti, kdo očekávají na Hospodina, nabývají nové síly, vznášejí se na křídlech jako orli; běží, a neunaví se, chodí, a neochabnou.

Izajáš 40:31Bible

Stane se vaše dítě skautem?

Kontakt

Máte nějakou otázku? Chcete se dozvědět víc informací o skautu? Chcete se stát členem? Neváhejte nás kontaktovat.

 • Vedoucí oddílu:
  Marek Moškoř
  info@skauthlubina.cz
 • Kdy a kde:
  každý pátek 16.00
  Václava Talicha 2266
  738 01 Frýdek-Místek